Marathi Gay Sex Story: Special Diwali Fuck with Kaka

Marathi Gay Sex Story: Special diwali fuck with Kaka

Marathi Gay Sex Story: Special diwali fuck with Kaka

Marathi Gay Sex Story: हाय मित्रांनो. तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा. दिवाळी आली आणि मला माझ्या मागच्या वर्षाच्या दिवाळी मधली घडलेली गोष्ट आठवली. मागच्या वर्षी सुट्टी लागली आणि आम्ही घरातले ट्रिपला जायचा प्लॅन केला. (पुढील कथा present tense मधे लिहीत आहे) मी (अंकुर) आणि माझे आई बाबा असा आमचा छोटासा परिवार. नुकताच ११वी मधे गेल्याने अभ्यासाचा खूप लोड नव्हता. १०वी मधे खूप केला, आता पुढच्या वर्षी १२ वी मधे परत असतोच.

म्हणून ११ वी रिलॅक्स घालवायचे होते. तसे दिवाळी मधे आम्ही घरचे ट्रिपला आगराला जायचे ठरवले. आगऱ्याला माझ्या आईची मावस बहीण आणि तिचे मिस्टर राहतात. म्हणजे मी त्यांना मावशी आणि काका म्हणतो. काका मिलिटरी मधे असल्यानी त्यांचे सध्या पोस्टिंग आगराला होते.आगऱ्याला त्यांना छान फॅमिली क्वार्टर मिळाल्या होत्या. त्यामुळे आमची पण छान सोय होणार होती.

दिवाळीची सुट्टी सुरु झाली. बाबांना पण ऑफिसची सुट्टी सुरु झाली आणि आम्ही ट्रेननी मुंबई वरून आगऱ्याला जायला निघालो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८:३० ला आमची ट्रेन पोचली. आम्हाला स्टेशनवर घ्यायला मावशी आणि काका दोघे पण आले होते. दोघेपण दिसायला एकदम सुंदर. काका तर मिलिटरी मॅन असल्याने स्मार्ट, उंच, मस्त बॉडी आणि मिशी. मस्त टी शर्ट आणि जीन्स मधे होते काका. मावशी पण एकदम गोरी आणि काकाला मॅचिंग होती.

त्यांच्या लग्नाला आता ३ वर्ष झाली होती आणि आता मावशी प्रेग्नन्ट होती. मी तर काकांना बघून फिदाच झालो होतो. एकदम स्मार्ट मिलिटरी मधला जवान. स्टेशनच्या बाहेर येऊन आम्ही त्यांच्या कारनी घरी गेलो. स्टेशन पासून पाचच मिनिटावर आगार छावणी मधे त्याचं घर होतं. छान २ माजली बिल्डिंग होती त्यात वरच्या मजल्यावर त्यांना २ BHK मिळाला होता. घरी जाऊन छान फ्रेश झालो, काका मग त्यांचा युनिफॉर्म घालून ड्युटी वर गेले. आम्ही अंघोळी उरकल्या.

मी अंघोळ करायला गेलो तेव्हा बाथरूम मधे एका बादलीत धुवायचे कपडे होते. माझं सहज तिकडे लक्ष गेलं आणि त्यात मला काकांची एक वापरलेली अंडरवेअर दिसली. न राहून मी ती बादलीतून बाहेर काढली. फ्रेन्ची एक्स टांगा ब्रिफ होती आणि मी ती लगेच माझ्या नाकापाशी नेऊन त्याचा वास घेऊ लागलो. कसला मादक सुगंध होता त्याला. खालती माझा लवडा पण हार्ड झाला होता. एका हातात मी ती घेऊन त्याचा वास घेत होतो आणि दुसऱ्या हातानी मूठ मारू लागलो. २-३ मिनिटातच माझी पिचकारी उडाली.

मग मी पटकन अंघोळ केली आणि बाहेर आलो. चहा नाश्ता झाला. मग आई बाबा मी आणि मावशी बाहेर फिरायला गेलो. ताज महाल आणि आग्रा फोर्टला काकांबरोबर जाणार होतो म्हणून मग आता बाकी जागा बघायला गेलो. राजेश्वरी मंदिर, आणि अजून एक देऊळ बघितला. दुपारी ३ वाजले घरी यायला. त्याच वेळेस काका पण आले. आणि मी स्वप्न रंगवू लागलो. काकांनी आत कुठली अंडरवेअर घातली असेल. त्याच्या आत त्याचं सामान किती मोठं असेल. मावशी प्रेग्नन्ट असल्यामुळे त्यांना बरेच दिवस त्यांना काही सुख मिळालं नसेल. काकांनी हाक मारली आणि मी भानावर आलो.

काका : काय अंकुर… कसं वाटलं आगरा ?

मी : मस्त आहे काका.

काका आत त्यांच्या बेडरूम मधे गेले कपडे बदलायला आणि ग्रे ट्रॅक पॅन्ट घालून आले. त्या मधे त्याचा बल्ज काय दिसत होता. माझे तर त्याचं सामान दाबायला हात शिवशिवत होते. मी स्वतःला कसेतरी कंट्रोल केले. मग चहा झाला आणि संध्याकाळी ताज महाल बघायला निघालो. ताज दाखवताना काका तर एकदम माझ्याशी जवळीक करत होते. आता ते खरंच माझ्या अंगाशी करत होते का मला एक्ससाईटमेन्ट मुळे भास होत होता नाही माहित.

रात्री घरी आलो ते बाहेरून जेवण करूनच. रात्री टीव्ही वर कबड्डी बघत बसलो होतो. मला कबड्डी बघायला फार आवडते. (आवडण्यामागचे खरं कारण वेगळाच आहे ) आणि १० वाजून गेल्यावर झोपायची तयारी सुरु झाली. मावशी आणि आई एका बेडरूम मधे झोपतील आणि आम्ही पुरुष दुसऱ्या बेडरूम मधे. त्या प्रमाणे सगळे झोपलायला गेले आणि काका आणि मी बाहेर टीव्ही वर कबड्डी बघत बसलो होतो.

साधारण अर्धा तास झाला असेल. मी आणि काका कबड्डी बघत होतो. त्यानंतर काकांनी कपाट उघडलं आणि एक व्हिस्कीची बाटली बाहेर काढली आणि स्वतःसाठी एक पेग बनवला.

काका : खूप थंडी आहे. मी थोडी व्हिस्की पितोय. तू घेणार का?

मी: मी कधी प्यायलो नाही अत्ता पर्यंत.

काका: बरं . तू माझ्यातला एक घोट पिऊन बघ. आवडलं तर तुला मी बनवून देईन.

मी : चालेल. पण आई बाबा….

काका : घाबरू नकोस.. त्यांना नाही सांगणार मी.

आणि काका आणि मी सोफ्यावर शेजारी शेजारी बसून टीव्ही बघत दारू पीत होतो. त्यांनी मला एक सिप ऑफर केली.. मी प्यायलो. फारच विचित्र चव होती. माझ्या चेहऱ्यावरून त्यांनी मला आवडली नाही हे लगेच ओळखले. मला म्हणले…अरे सुरुवातीला असं होतं, नाही आवडत चव. पण दारूची नशा चढली कि मजा येते. मी थोडा वेळानी स्वतःहून त्यांना दारूचा घोट मागितला. त्यांनी आनंदानी त्यांच्या हातानी मला पाजली. रात्री १२ पर्यंत आम्ही टीव्ही बघत बसलो. काका एकूण ३ पेग प्यायले. मी त्यांच्या प्रत्येक पेग मधून २-२ घोट घेतले.

तोंडाला दारूचा चांगलाच वास येऊ लागला होता. काका म्हणाले, आता जर आपण आत बेडरूम मधे जाऊन बाबांशेजारी झोपलो, तर त्यांना दारू चा वास येईल आणि कळेल कि तू पण प्यायला आहेस. त्यापेक्षा, मी इथे हॉल मधे गादी घालतो, आपण दोघे इथे झोपू. मी होकार दिला आणि काका आतून २ गाड्या आणि उशी-पांगरुण घेऊन आले. मी हॉल मधेच बसलो होतो. दारू चढली अशी नव्ह्ती पण एक तार जरूर बसली होती.

आम्ही दोघे हॉल मधे शेजारी शेजारी झोपलो. एका सेक्सी पुरुषासोबत झोपून, माझ्या हृदयाचे ठोके वाढले होते. थंडी पण होती, त्यामुळे आम्ही ब्लॅंकेट मधे होतो. झोपून ५ मिनिट पण नसतील झाले आणि मला माझ्या ब्लॅंकेटच्या आत काकांचा हात जाणवला. मी डोळे उघडले आणि काकांकडे बघितले. काका जागे होते आणि कुशीवर झोपून माझ्याकडेच बघत होते. त्यांच्या हातानी माझा हात पकडला आणि तो हळुवारपणे चोळत होते.

त्यांना मी थांबवत नव्हतो हाच माझ्या कडून होकार समजून त्यांनी हात अजून वर केला आणि माझ्या छातीवर ठेवला. हळू हळू माझे छाती शर्टच्या वरून दाबत होते. २-३ मिनिट झाले आणि काका एकदम माझ्या जवळ आले आणि मला किस करू लागले. माझ्या नाजूक ओठावर त्याचे मर्दानी ओठ दाबले. जीभ माझ्या तोंडात घालून रसपान करू लागले. त्यांच्या तोंडाला व्हिस्कीचा एक उग्र वास येत होता पण तो मला त्या वेळेस आवडला होता. एक स्मार्ट पुरुष, मिलिटरी मधला जवान मला भोगणार…

फारच भारी वाटत होते. त्यांची मिशी मला टोचत होती. पण ती टोचून घेण्यात पण खूप मौज होती. जोरात स्मूचिंग चालू होते. मधेच माझे ओठ चावत होते. दुखत होतं पण मला ते आवडत होत.. त्यांनी मग मला त्यांच्या अंगावर ओढलं. एका हातानी माझे बूब्स दाबत होते, एक हात माझ्या गांडीवर होता आणि एकीकडे किसिंग चालूच होते. असेच ५-१० मिनिट झाल्यावर, त्यांनी माझा शर्ट काढला. आणि माझे बूब्स सक करू लागले. चावू लागले. चावून चावून चांगलेच लाल झाले. काका हळू हळू वाइल्ड होत चालले होते. त्यांनी त्याचा पण शर्ट आणि ट्रॅक पॅन्ट काढली.

माझा हात हातात घेतला आणि त्याच्या अंडरवेअर वर ठेवला. त्यांचा लवडा एकदम कडक झाला होता. प्रीकम येऊन ती ओलसर पण लागत होती. छाती काय मस्त केसाळ होती. त्यात त्याचे डार्क ब्राउन निप्पल्स… एकदम टोकं वर करून दिसत होते. मी पण त्याचे निप्पल्स सक करू लागलो, तसे ते पण विव्हळत होते. जवळ जवळ अर्धा तास आमचा असा फोरप्ले झाला. एकदम वाइल्ड होता. दोन भुके शरीर एकमेकांना झुंझत होते. भोगत होते. त्यात त्यांनी माझे कपडे काढून मला पूर्ण उघडं कधी केला कळलं पण नाही. काका अजून फ्रेंची मधेच होते. त्यांनी माझा डोकं पकडलं आणि त्यांच्या अंडरवेअर वर दाबला.

मी त्यावरुनच चाटू लागला. त्यांच्या केसाळ मांड्यावरुन जीभ फिरवत होता. अंडरवेअर थोडी खाली केली. झाटा बाहेर आल्या पण लवडा अजून झाकलेलाच होता. झाटां मधे नाक खुपसून तिथला मादक वास घेत होता. मधेच चाटत होता. तिथली चव स्वर्ग-सुख देत होती. त्यांनी अंडरवेअर अजून खाली केली आणि सोटा बाहेर आला. तो आधीपासूनच ताठला होता आणि तिथून प्रिकम गळत होतं. खूप हार्ड झाल्यामुळे फोरस्किन आपोआप मागे गेली होती आणि टोपा डोकं बाहेर काढून होता.त्यांनी तो तोंडात खुपसला आणि मी मस्त ब्लोजॉब द्यायला सुरवात केली.

आअह्ह्ह काय मस्त वाटत होतं. काकांचा ७ इंची लवडा एकदम घस्यापर्यंत घेऊन सक करत होतो. मी नाक अगदी त्यांच्या वाढलेल्या झाटांमधे खुपसत होता. असेच १० मिनिट जोर जोरात सक केलं. आता मला थांबणं अशक्य होता. बेभान होऊन मी सक करत होतो. आता काका कधी पण पिचकारी उडवेल अश्या अवस्थेत होते . त्यांनी मला सांगितलं कि मेरा आ राहा है आणि माऊथ फकिंग चालू ठेवलं आणि धार माझ्या तोंडात उडवली, ती थेट घशात.

मी ती भराभरा गिळून टाकली. नॉन स्टॉप ५-६ शॉटस घट्ट चिकाच्या माझ्या तोंडात उडवल्या. मी अजून पण सक करत होता. मग मी लवडा माझ्या तोंडातून बाहेर काढला. लवड्या बरोबर एक मस्त चिकाची तार माझ्या तोंडापासून त्यांच्या लवड्या पर्यंत बाहेर लटकत होती. माझ्या ओठावरून चीक बाहेर सांडत होता.

आता त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि हसू होते. पण ते समाधान पूर्ण नव्हते. त्यांनी लगेच माझ्या गांडीवरून हात फिरवून दाबादाबी सुरु केली. मला पालथे झोपवले आणि उठून माझी गांड फाकवुन भोकावर बोट चोळू लागले, बोट आत खुपसू लागले.

तोंडातली लाळ थुंकली आणि ओलसर करून बोट आत घाऊ लागले. जास्त वेळ ना गमावता, त्यांच्या लवड्याचे टोक भोकावर ठेवले आणि जोर लावला. माझी गांड वर्जिन नव्हती पण एवढे मोठे कॉकस पण कधी घेतले नव्हते. त्यांचा लवडा तसाही माझ्या चोक्ण्यानी आधीपासूनच ओला होता. काकांचा सुपडा आत गेला. आणि मला थोडंसं दुखलं. त्यांनी परत थुंकी लावली आणि परत जोरात आत खुपसू लागले.

३-४ वेळा जोर लावल्या नंतर त्यांचं ७ इंची हत्यार माझ्या पूर्ण आत होता. मला प्रचंड दुखत होतं. मी थोडासा ओरडलो. पण त्यांनी लागेचच माझ्या तोंडावर आधी हात दाबला. नंतर एक रुमाल खुपसला तोंडात. मला असं वाटत होतं कि आता माझा रेप होतोय कि काय. दुखत होतं. डोळ्यातून पाणी पण येत होतं. आग आग होत होती. पण काका जोरजोरात मला झवत होते. त्यांच्या अंगाखाली मला चुरडत होते. चावत होते.

Read the hot and steamy marathi gay sex story of a horny and wild desi boy enjoying a steady session with his kaka during the diwali holidays!

माझा पूर्णपणे एका रंडी प्रमाणे वापर करत होते. माणसाला सेक्स कसा जनावर बनवतो याचा अनुभव घेत होतो. त्रास होत होता पण आता हळू हळू मजा पण येऊ लागली होते. काका नुकतेच झडल्यामुळे इतक्यात परत झडणार नव्हते. जवळ जवळ १५-२० मिनिट मला भोगून झाल्या नंतर त्यांचे अंग कडक झाले आणि लवड्यातून एक गरम पिच्कारीची धार माझ्या गांडीत सोडली. मला आत गरम पाणी जाणवू लागले… इतके सुख होते ते. काका नंतर तसेच माझ्या अंगावर पडून होते. आम्हाला दोघांना कधी झोप लागली कळलेच नाही.

पहाटे ५:३० ला काका उठले आणि आमचा अजून एक राऊंड झाला. आता सकाळी काकांनी मला सक केले. मी पण त्यांच्या तोंडात माझं तीर्थ सोडला आणि ते त्यांनी माझ्या गांडीत थुंकलं. तो चीक लुब्रिकेंट म्हणून वापरून, काका मला परत झवले. सकाळच्या वेळेस सेक्स करायला खूप मजा येते. त्या ३ दिवसात, रोज रात्री आमचा हा खेळ चालायचा. आई बाबांचा समाज झाला कि अंकुरचे आणि काकांचे ट्युनिंग किती छान जमले आहे. पण त्याचा समज चुकीचा तरी कुठे होता… बरोबर तर होता.

Comments